Oefensessies najaar 2019

De informatieproducten, die bij het oefenmateriaal beschikbaar zijn gesteld, zijn alleen bedoeld om bij de oefensessies te gebruiken. Deze informatieproducten bevinden zich nog in het afstemmingsproces tussen de ketenpartners en worden – na vaststelling – gepubliceerd t.b.v. de verwerking in de informatiesystemen.

Spelconcept

Handleiding voor de moderator van de simulatie oefensessies Wvggz

Adam test

Adam test casusbeschijving

Het gaat om een casus waarin een crisismaatregel wordt ingezet voor een jonge zwerver die bekend is bij politie en GGZ.

Bijlagen:

Chris test

Chris test casusbeschrijving

Het gaat om een casus waar vanuit verschillende kanalen meldingen ontstaan bij zowel de politie als de gemeente. Het betreft iemand met een psychische stoornis, die bekend is in de GGZ.

Bijlagen:

Lotte test

Lotte test casusbeschrijving

Het gaat om een casus waarvan de familie een melding doet bij de gemeente. De betrokkene is niet bekend bij de GGZ.

Bijlagen:

Jeugdcasussen