Kennisdelen

Het delen van kennis en ervaringen is voor de uitvoering van de Wvggz essentieel voor ketenpartners. De mogelijkheid bestaat om in 2020 oefensessies en proefimplementaties te organiseren. Het ketenbureau sluit hier graag bij aan.