Locatieregister voor zorgaanbieders in de Wvggz en Wzd

Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 gedwongen zorg verleent onder de Wet zorg en dwang of Wet verplichte ggz moet zijn locaties geregistreerd hebben in het openbaar locatieregister. 

Vanaf 16 december 2020 kunt u alleen wijzigingen in het locatieregister aanbrengen via het zorgaanbiedersportaal
Inloggen kan alleen met eHerkenning.

Locatieregister

In het zorgaanbiedersportaal vindt u informatie over alle zorgaanbieders in Nederland die geregistreerd zijn in diverse zorgregisters. Hierin kunt u ook zien of een zorgaanbieder locaties heeft geregistreerd waar gedwongen zorg onder de Wzd of Wvggz wordt verleend. Het zorgaanbiedersportaal kunt u raadplegen via https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/


Aanmelding nieuwe locaties

Nieuwe locaties moeten aangemeld worden door de zorgaanbieder. Dat is nodig als er gedwongen zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Zorgaanbieders gebruiken voor de registratie van een nieuwe locatie bij voorkeur het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.
 

Geen toets vooraf

In de nieuwe situatie zal de Inspectie dus geen toets vooraf meer uitvoeren voordat de zorgaanbieder met zijn locatie(s) wordt opgenomen in het register. Uiteraard moet de instelling wel aan alle eisen van gedwongen zorg voldoen.
 

Vragen

Heeft u vragen over het registeren dan kunt u contact opnemen met locatieregister@minvws.nl.
 

Uitzondering voor forensische zorg

Rijksinstellingen voor de verlening van forensische zorg zijn van de registratieverplichting uitgezonderd. Zij hoeven niet in het register te staan.