Locatieregister voor zorgaanbieders in de Wvggz en Wzd

Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 onvrijwillige zorg verleent onder de Wet zorg en dwang moet opgenomen zijn in een openbaar locatieregister. Dit register komt in de plaats van het aanmerkingenbeleid onder de Wet Bopz.
Vanaf 14 december 2020 kunt u alleen wijzigingen in het locatieregister aanbrengen via eHerkenning.

Locatieregister

Het locatieregister is te raadplegen op locatieregister.dwangindezorg.nl

Controle gegevens locaties met Bopz-aanmerking

De vroegere locaties met een Bopz-aanmerking zijn automatisch opgenomen in dit nieuwe register. Het is belangrijk dat een zorgaanbieder de gegevens in het register controleert en aanvult. Besturen van de zorgaanbieders met een locatie met een bopz-aanmerking hebben hierover een brief ontvangen.

Aanmelding nieuwe locaties

Nieuwe locaties moeten aangemeld worden door de zorgaanbieder. Dat is nodig als er gedwongen zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Zorgaanbieders gebruiken voor de registratie van een nieuwe locatie bij voorkeur het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.

Aanmelding nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieders die op dit moment geen locatie met een Bopz-aanmerking hebben, moeten eerst een account voor hun instelling aan laten maken. Hiervoor sturen zij een email met de naam van de zorginstelling, het KvK- nummer en het emailadres dat zij willen gebruiken voor het beheer naar locatieregister@minvws.nl. Vervolgens moet de zorgaanbieder de locaties waarin of van waaruit gedwongen zorg wordt verleend toevoegen.

Geen toets vooraf

In de nieuwe situatie zal de Inspectie dus geen toets vooraf meer uitvoeren voordat de zorgaanbieder met zijn locatie(s) wordt opgenomen in het register. Uiteraard moet de instelling wel aan alle eisen van gedwongen zorg voldoen.

Meer informatie

Meer informatie voor zorgaanbieders over het toevoegen en wijzigen van informatie is beschikbaar op locatieregister.dwangindezorg.nl.

Uitzondering voor forensische zorg

Rijksinstellingen voor de verlening van forensische zorg zijn van de registratieverplichting uitgezonderd. Zij hoeven niet in het register te staan.