Dwang in de zorg bij geheugenproblemen (dementie)

 Rijksoverheid logo

Dwang in de zorg bij geheugenproblemen (dementie)

Hoe laat ik weten wat moeder eigenlijk wil?
Man zit met zijn demente moeder op een bankje en denkt: Hoe laat ik weten wat moeder eigenlijk wil?

Keuzevrijheid in de zorg, gezien vanuit de cliënt, directbetrokkenen en de zorgverlener:

Sections