Hulp en zorg voor mensen met dementie

Heeft u (vermoedelijk) dementie? U kunt op verschillende plekken terecht voor informatie, advies, hulp en zorg.

Medische informatie

Informatie over dagelijks leven met dementie

Ontmoetingsplaats: Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie. Patiënten en andere belangstellenden zijn welkom. Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor hulp of praktische oplossingen.

Voor een Alzheimer Café is geen indicatie nodig, u kunt er gewoon naar toe gaan. U vindt een Alzheimer Café in uw regio via de website van Alzheimer Nederland.

Welke zorg is mogelijk?

Door de dementie kunt u extra hulp nodig hebben.

 • Meestal is zorg aan huis mogelijk, ook als de dementie verergert.
 • Vaak wordt dit gecombineerd met tijdelijke opvang (af en toe een paar dagen logeren in een instelling).
 • Als zorg thuis geen optie meer is, komt een opname in een instelling voor 24-uurs zorg in beeld.

Hulp thuis

Vaak wordt zorg en ondersteuning thuis gegeven, in de eigen woning. Dat kan als u samen met uw partner woont, maar ook als u alleen woont. Voorbeelden van zorg aan huis zijn:

 • Hulp bij wassen en aankleden.
 • Medicijnen geven of controleren of u ze hebt ingenomen.
 • Maaltijdverstrekking.
 • Verpleging, zoals injecties of wondverzorging.
 • Hulp in de huishouding.
 • Hulp bij het omgaan met geld en de bankrekening.
 • Begeleiding bij de dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen.
 • Vervoer naar een dagopvang of een dagbehandeling.
 • Hulp om een vrijwilliger te vinden die dingen met u gaat doen, zoals wandelen of kaarten, of die u gezelschap houdt.

Hoe zit het met vrijheidsbeperkende maatregelen thuis?

Bij thuiswonende ouderen met dementie worden soms vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Bijvoorbeeld de (buiten)deur op slot of het gebruik van veiligheidsbanden. Dit is alleen toegestaan als u dat zelf wilt en als de maatregel direct opgeheven wordt als u daarom vraagt. Anders is er sprake van dwang. Dwang thuis is niet toegestaan.

Zie voor meer informatie: Dwangmaatregelen thuis.

Zorg aanvragen

U (of uw vertegenwoordiger) kan hulp aanvragen bij:

 • Het Wmo-loket van uw gemeente (bijvoorbeeld voor begeleiding in het dagelijks leven en dagbesteding).
 • De thuiszorg (wijkverpleging, bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging).
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (als de dementie zo ver gevorderd is dat 24 uurszorg of permanent toezicht nodig is).

Ook andere hulpverleners kunnen u op weg helpen, zoals uw huisarts, de praktijkondersteuner, de ouderenadviseur in uw gemeente of de afdeling ouderen van de Geestelijke Gezondheidszorg (als u daar zorg krijgt).

De website Regelhulp geeft een overzicht van de mogelijkheden voor ondersteuning en van instanties waar u die hulp kunt aanvragen.

Meer informatie

Informatie over de zorg voor mensen met dementie vindt u in de Zorgstandaard Dementie van Vilans en Alzheimer Nederland.