Artikelgewijze toelichting Wvggz

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven. 

U kunt hier de artikelgewijze toelichting downloaden.