Zorgmachtiging (brochure voor professionals)

Uitleg voor professionals over de zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)