Handleiding voor gebruik van gesprekskaarten

De gesprekskaarten in de vorm van deurhangers en de handleiding zijn ontwikkeld door Zorgbelang Inclusief in opdracht van het ministerie van VWS.

Ze zijn bedoeld om het gesprek en de bewustwording over de Wet zorg en dwang op gang te brengen. Tussen zorgmedewerkers onderling of tussen zorgmedewerkers en cliëntenraden, mensen met zorg, hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers.

In de gesprekshandleiding staan aandachtspunten en tips op het niveau van proces en inhoud, om te komen tot een goed gesprek.