Gesprekskaarten Wet zorg en dwang

De gesprekskaarten in de vorm van deurhangers zijn ontwikkeld door Zorgbelang Inclusief in opdracht van het ministerie van VWS.

Ze zijn bedoeld om het gesprek en de bewustwording over de Wet zorg en dwang op gang te brengen. Tussen zorgmedewerkers onderling of tussen zorgmedewerkers en cliëntenraden, mensen met zorg, hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers.

De deurhangers behandelen de negen vormen van onvrijwillige zorg. Met hulp van stellingen, vragen, voorbeelden en foto’s komen dilemma’s uit de dagelijkse praktijk aan bod. De deurhangers maken het makkelijk om laagdrempelig met elkaar het gesprek te voeren over de inhoud van de Wet zorg en dwang.

Bij de deurhangers is een handleiding beschikbaar ter ondersteuning van het proces.