Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de 'Week van de Wet zorg en dwang'. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet.  Er worden meer dan 150 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd.  

Door middel van deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van alle activiteiten waarop kan worden ingeschreven. Via de diverse links vindt u meer informatie over de activiteit en de mogelijkheden tot deelname.

Week van de Wet zorg en dwang

Workshop: De Held
LFB organiseert workshops over vrijheid en vrijheidsbeperking, voor mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten en cliëntenraden. Het is een open inschrijving en zowel geschikt voor groepen als voor individuele inschrijvingen. Het maximum aantal deelnemers per workshop is afhankelijk van de gekozen locatie.
 

Online informatiebijeenkomst: Zorg, dwang en dementie
Alzheimer Nederland organiseert online informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie. Maximaal 50 deelnemers kunnen deelnemen per bijeenkomst.
 

Workshop Wegwijs in de Wet zorg en dwang
Raad op Maat organiseert workshops voor cliëntenraden bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking. Ook groepen cliënten kunnen zich aanmelden. Maximaal 10 mensen kunnen deelnemen per workshop.
 

Train-de-trainer: Wegwijs in de Wet zorg en dwang
Raad op Maat organiseert trainingen voor coaches van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel individuele coaches als groepen van minimaal 8 deelnemers kunnen zich aanmelden. Per training geldt een maximum aantal deelnemers van 10.
 

Placemat: De cliëntenvertrouwenspersoon
Adviespunt Zorgbelang ontwikkelt 2 placemats met daarop informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon. Er komt een versie voor mensen met een verstandelijke beperking, en een versie voor mensen met een psychogeriatrische aandoening beschikbaar.
 

Informatiebijeenkomst: Wet zorg en dwang
KansPlus organiseert informatiebijeenkomsten voor familieleden van mensen met een verstandelijke beperking, voor cliëntenraden en familieraden. Zowel individuen als groepen kunnen zich aanmelden. Maximaal 20 mensen kunnen deelnemen per bijeenkomst.
 

Training voor cliëntenraden over de Wet zorg en dwang
Het LSR organiseert trainingen voor zowel lokale als centrale cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Tevens kunnen regionale/clusterraden deelnemen aan de training. Maximaal 12 mensen kunnen deelnemen per training.
 

Webinar: Wat betekent de Wet zorg en dwang voor pgb-budgethouders?
Per Saldo organiseert een webinar voor voor pgb-budgethouders en hun vertegenwoordigers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en zorgaanbieders die werken op pgb-basis. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 20.
 

In gesprek over de betekenis van de Wet zorg en dwang
Zorgbelang Inclusief organiseert gesprekken over de Wet zorg en dwang. De gesprekken zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, hun vertegenwoordigers en cliënten-/verwantenraden. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 10 personen per gesprek.
 

Spel: De Wensweg
Zorgstem speelt samen met mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening een spel over onvrijwillige zorg. Het spel is geschikt voor alle cliënten die matig tot licht beperkt zijn (midden niveau), die zich (met hulp) kunnen uiten over de inrichting van hun leven en de zorg die ze ontvangen. Ook mensen met een rolstoel kunnen deelnemen. Het spel is tevens geschikt voor cliëntenraden. Maximaal aantal deelnemers per spel is 6 personen.
 

Training: Handelen naar de geest van de Wet zorg en dwang
Het LOC organiseert trainingen voor cliënten, naasten en cliëntenraden in de ouderenzorg. De nadruk op deze training ligt op de mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben. Per training geldt een maximum aantal deelnemers van 15.
 

Webinar: De cliëntenvertrouwenspersoon
De Landelijk Faciliteit cliëntenvertrouwenspersoon organiseert webinars over de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon. Deze webinars zijn specifiek bedoeld voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren-hersenletsel en hun naasten.
 

Workshop: Kun je samen beslissen over onvrijwillige zorg
Vilans organiseert workshops voor cliënten, familieleden, vertegenwoordigers, zorgverleners, leidinggevenden en beleidsmedewerkers. Het is waardevol wanneer de groep gevarieerd is. De deelnemers hoeven elkaar niet te kennen.  Per workshop geldt een maximum aantal deelnemers van 15.
 

Webinar: Uit en thuis
Vilans organiseert een webinar over het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de zorgverlening aan thuiswonende kinderen (0-18) met zeer ernstige meervoudige beperkingen. Deze activiteit is bedoeld voor ouders, verwanten en betrokken zorgverleners aan huis in herkenbare situaties.
 

Het CIZ luistert
Het CIZ organiseert één-op-één gesprekken van met cliënten en/of hun naasten die in 2020 te maken hebben gehad met het CIZ voor een opname op een Wzd-geregistreerde accommodatie. Bijvoorbeeld voor een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of een rechterlijke machtiging. In dit gesprek kunt u uw ervaring delen.
 

Het CIZ vertelt
Het CIZ organiseert één-op-één-voorlichtingsgesprekken over de Wet zorg en dwang. De gesprekken zijn bedoeld voor cliënten, hun naasten en cliëntenraden die meer willen weten over de rol van het CIZ als opname nodig is of nodig blijft.