Ketenmonitor en infographic Wvggz 2023 online

Op 4 april 2024 is de nieuwe ketenmonitor en infographic gepubliceerd. Deze ketenmonitor bevat de cijfers over de periode januari tot en met december 2023 en is hier te raadplegen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wvggz in 2020 verschijnt er periodiek een ketenmonitor. Het is een samenwerking tussen alle ketenpartijen van de Wvggz die samenwerken om cijfermatig inzicht te krijgen in de uitvoering van de Wvggz.

Deze ketenmonitor bevat cijfers over het proces van implementatie van de Wvggz. Je ziet in de ketenmonitor:

  • Aantal voortzettingen zorgmachtigingen en crisismaatregel
  • Het horen bij de crisismaatregel
  • Meldingen en verkennend onderzoek
  • Aanvragers voorbereiding verzoekschrift bij OvJ
  • Eigen plan van aanpak
  • Bereik patiĆ«ntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon
  • Advies en bijstand aan betrokkenen en naasten

De cijfers zijn ontleend aan de managementinformatie van de ketenpartijen. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders aan de IGJ.