Ketenmonitor Wvggz

Sinds de inwerkingtreding van de Wvggz wordt er door ketenpartijen van de Wvggz gezamenlijk een ketenmonitor gemaakt. De ketenmonitor bevat cijfers die betrekking hebben op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders en de IGJ. De ketenmonitor verschijnt vanaf 2023 één keer per jaar. 

Je ziet in de ketenmonitor:

  • Aantal voortzettingen zorgmachtigingen en crisismaatregel
  • Het horen bij de crisismaatregel
  • Meldingen en verkennend onderzoek
  • Aanvragers voorbereiding verzoekschrift bij OvJ
  • Eigen plan van aanpak
  • Bereik patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon
  • Advies en bijstand aan betrokkenen en naasten