Handreiking 'Wet zorg en dwang in het onderwijs' gepubliceerd

Zojuist is de handreiking 'Wet zorg en dwang in het onderwijs' gepubliceerd. De handreiking beschrijft de meest belangrijke kenmerken van de Wzd en biedt een kader voor het bereik van de Wzd binnen het onderwijs. Aan de hand van voorbeelden wordt de betekenis van de Wzd op school op een praktische en concrete manier toegelicht. De handreiking biedt de professionals handvatten ter ondersteuning van zijn/haar werkzaamheden in het kader van de Wzd. De handreiking is in opdracht van VWS ontwikkeld door de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO.