Wet zorg en dwang in het onderwijs

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor scholen, zorgaanbieders en de gedragswetenschappers. De handreiking is in opdracht van VWS ontwikkeld door de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO.