Quickscan van Significant Public over belronde Wzd-infrastructuur online beschikbaar

In opdracht van het Ministerie van VWS is door onderzoeksbureau Significant Public afgelopen maanden een belronde uitgevoerd in regio’s. De quickscan is het verslag van deze belronde.

Tijdens deze belrondes is gevraagd naar de stand van zaken van de intramurale en ambulante infrastructuur voor de Wet zorg en dwang. Centraal in de telefoongesprekken stond de vraag naar operationele, organisatorische en bestuurlijke knelpunten.
Ook zijn daarbij diverse goede voorbeelden opgehaald.

De quickscan is hier te downloaden.