Quickscan 'versterken Wzd in de regionale praktijk'

In opdracht van het Ministerie van VWS is door onderzoeksbureau Significant Public een belronde uitgevoerd in regio’s. Deze quickscan is het verslag van de belronde naar de stand van zaken in het eerste kwartaal van 2020.

Tijdens deze belrondes is gevraagd naar de stand van zaken van de intramurale en ambulante infrastructuur voor de Wet zorg en dwang. Centraal in de telefoongesprekken stond de vraag naar operationele, organisatorische en bestuurlijke knelpunten.

Ook zijn daarbij diverse goede voorbeelden opgehaald.