Kamerbrief Wet zorg en dwang

Op 20 december heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een brief de Tweede Kamer geinformeerd over de Wet zorg en dwang. Er wordt ingegaan op de huidige stand van zaken en het overgangsjaar 2020. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Regelgeving en duidingen
  • Informatie en communicatie
  • Gegevensuitwisseling
  • Kostenonderzoek
  • Ondersteuning van het veld
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Locatieregister
  • Monitoring & evaluatie

Tot slot wordt ingegaan op de door de veldpartijen geuite zorgen en diverse toezeggingen.