'Regeling zorg en dwang' en 'Regeling verplichte ggz' gepubliceerd

Op 7 november 2019 zijn de Regeling zorg en dwang en de Regeling verplichte ggz gepubliceerd in de Staatscourant.

 In deze ministeriële regelingen worden de regels uit de wetten verder uitgewerkt. Deze regelingen gaan onder meer over de registratie en analyse die zorgaanbieders voor de inspectie moeten gaan maken, en bepalen wie de rol van zorgverantwoordelijke en van externe deskundige kan vervullen.

Beide regelingen zijn in internetconsultatie geweest.