Regeling zorg en dwang

Op 7 november 2019 is de Regeling zorg en dwang in de Staatscourant gepubliceerd. Deze Regeling regelt onder andere de registratie en analyse, de zorgverantwoordelijk en de extern deskundige.