Artikelgewijze toelichting op Wvggz en Wzd

Op 1 januari 2020 treden de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz in werking. Ter ondersteuning van het veld bij de implementatie heeft het ministerie van VWS informele, artikelgewijze toelichtingen gemaakt op beide nieuwe wetten.