Uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in op 1 januari 2020. Samen met de Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de Wzd de huidige Bopz.

U vindt hier informatie ter ondersteuning van de implementatie van de Wzd. De informatie wordt in de loop van 2019 verder aangevuld.