Kernboodschap Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In bijgaand document staat de kern van de wet omschreven.