Voorwaarden voor verplichte zorg

Informatie over verplichte zorg vanuit de Wet verplichte ggz

Waar moet verplichte zorg vanuit de Wvggz aan voldoen?

Kwaliteit

De Wvggz bepaalt dat de zorg moet worden verleend volgens een bepaalde richtlijn. Deze richtlijn heet de Multidisciplinaire Richtlijn Dwang en Drang. De verplichte zorg moet uiteraard ook voldoen aan de gewone kwaliteitseisen en richtlijnen die gelden voor zorg die vrijwillig wordt verleend.

Proportionaliteit

De ernst en zwaarte van de verplichte zorg moet in verhouding staan tot het doel van de verplichte zorg.

Doelmatigheid

De verplichte zorg moet geschikt zijn om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld als iemand door een psychose agressief is naar anderen en medicatie weigert. Om het gevaar dat diegene anderen aanvalt te stoppen, kan dwangmedicatie worden gegeven.

Subsidiariteit

Er zijn géén andere, minder ingrijpende maatregelen mogelijk om hetzelfde doel te bereiken.
De verplichte zorg moet dus bestaan uit de lichtste maatregelen waarmee het doel van de verplichte zorg bereikt kan worden.

Veiligheid

Verplichte zorg moet veilig zijn voor de patiënt en voor anderen.

Het ultimum remedium vereiste

Dit betekent dat verplichte zorg alleen kan worden opgelegd in het uiterste geval. Er zijn geen andere mogelijkheden meer om ervoor te zorgen dat het ernstig nadeel verdwijnt.