Medische verklaring in de Wvggz

Informatie over de medische verklaring binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

In de voorbereidingen van de zorgmachtiging of een crisismaatregel stelt een onafhankelijke psychiater een medische verklaring op. De onafhankelijke psychiater heeft de patiënt minimaal één jaar niet behandeld. 

De medische verklaring beschrijft de gezondheid van de patiënt, of zijn gedrag het risico op ernstig nadeel veroorzaakt, en waar dit ernstig nadeel uit bestaat. Ook staat er in de verklaring of het gedrag wordt veroorzaakt door een psychische stoornis en of de patiënt wel of geen toestemming geeft voor de zorg. De psychiater kan eventuele politiegegevens bekijken die helpen om het risico op ernstig nadeel goed in te schatten.