Ernstig nadeel

Het begrip 'ernstig nadeel' in de Wet verplichte ggz

Ernstig nadeel is (het aanzienlijke risico) dat:

  • de patiënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel toebrengt, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’, of als zijn eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig verstoort;
  • de veiligheid van de patiënt bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander;
  • het gedrag van de patiënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept;
  • de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Ernstig nadeel is één van de criteria voor het verlenen van verpichte zorg. Verplichte zorg kan alleen opgelegd worden als deze zorg:

  • de enige manier is om het ernstige nadeel weg te nemen;
  • proportioneel is (in verhouding staat tot het op te lossen ernstig nadeel);
  • effectief is (resultaat oplevert).