Documenten

327 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Activiteitentabel bij plan van aanpak Wzd

Overzicht van de activiteiten bij 'Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang'

Publicatie | 07-12-2018

Plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Dit plan van aanpak brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wet zorg en dwang voortvloeien in kaart. Het doel hiervan is ...

Publicatie | 07-12-2018

Wet zorg en dwang: artikelgewijze toelichting

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. Deze ...

Publicatie | 12-10-2018

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat over een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met een psychiatrische ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet zorg en dwang (wettekst)

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen ...

Publicatie | 06-03-2018

50 vragen en antwoorden over de Wet zorg en dwang

In deze factsheet geven ActiZ en VGN antwoorden op 50 vragen over de Wet zorg en dwang, die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Publicatie | 01-02-2018

Eindverslag vaste kamercommissies

Eindverslag van de vaste commissies voor volksgezondheid, welzijn en sport en voor jusititie en veiligheid. Vastgesteld op 28 ...

Publicatie | 28-11-2017

Beslisschema: Vrijheidsbeperkingen

Dit schema beschrijft de stappen in de procedure tot vrijheidsbeperkingen bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Publicatie | 25-10-2017

Beslissschema: Dwangbehandeling

Schematisch overzicht van de procedure voor een dwangbehandeling bij patiënten met een psychiatrische ziekte.

Publicatie | 25-10-2017

Beslisschema: Bopz toets (artikel 60)

Bij een 'artikel 60-procedure' of Bopz-toets onderzoekt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een cliënt gebaat is bij een ...

Publicatie | 22-10-2017