Wet zorg en dwang: artikelgewijze toelichting tot 2020

In dit document staat een toelichting per artikel van de oude wettekst van de Wzd, met wijzigingen tot 2020.

Deze ‘informele’ toelichting is vooral bedoeld als ondersteuning van het veld bij de implementatie van de Wzd.