Wet zorg en dwang: artikelgewijze toelichting

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet.

Deze ‘informele’ toelichting is vooral bedoeld als ondersteuning van het veld bij de implementatie van de Wzd. De Aanpassingswet die op 9 juli 2019 door de Eerste Kamer is aanvaard en de Reparatiewetten van 2020 en 2021 zijn hier nog niet in verwerkt.