Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de zorgaanbieder. De handreiking is ontwikkeld door ActiZ en VGN, in opdracht van het ministerie van VWS.