Wet zorg en dwang: artikelsgewijze toelichting vanaf 2020

In dit document staat een toelichting per artikel van de actuele wettekst voor zover er wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds 1 januari 2020.

Deze ‘informele’ toelichting is vooral bedoeld als ondersteuning van het veld bij de implementatie van de Wzd.