Stappenplan bij de beoordeling van wilsbekwaamheid

Dit Stappenplan biedt een toetsingskader aan hulpverleners die zich een oordeel moeten vormen over de wilsbekwaamheid van een patiënt. Afhankelijk van de context en de situatie kan de hulpverlener bepaalde stappen beargumenteerd achterwege laten.