Schema voorwaardelijke machtiging ten behoeve van jongeren met een lvb

Dit stroomschema is ontwikkeld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in opdracht van het ministerie van VWS. Het bevat informatie over de procedure voor een voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang. De doelgroep van dit stroomschema betreft jongeren met een lvb die bij een gespecialiseerde zorgaanbieder verblijven.