Schema rechterlijke machtiging ten behoeve van jongeren met een lvb

Dit schema is ontwikkeld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in opdracht van het ministerie van VWS. Het bevat informatie over de procedure voor een rechtelijke machtiging (rm) in het kader van de Wet zorg en dwang. De doelgroep van dit stroomschema betreft jongeren met een licht verstandelijke beperking die bij een gespecialiseerde zorgaanbieder verblijven.