Rapportage KPMG: opzet monitor Wet zorg en dwang, inzicht in de huidige praktijk

KPMG heeft in opdracht van het ministerie van VWS in 2020 een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de implementatie van de Wzd kan worden gemonitord.

Gedurende het onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke vraagstukken er spelen bij de implementatie van de Wzd. Deze zijn gebundeld middels een nulmeting, een startfoto en kwantitatieve onderzoeksuitkomsten.

Daarnaast wordt in het rapport beschreven wat de best mogelijke opzet is voor een monitor die structureel inzicht geeft in de implementatie van de Wzd.