Handreiking 'Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra'

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor ziekenhuizen en revalidatiecentra. De handreiking is ontwikkeld door experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, de beroepsvereniging V&VN, Artsenfederatie KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen, in opdracht van het ministerie van VWS.