Definities behorende bij schema RM en VM ten behoeve van jongeren met een lvb

Deze handreiking is ontwikkeld door de Vereniging Orthopedagogische behandelcentra (VOBC) in opdracht van het ministerie van VWS. Het legt de definities nader uit die gebruikt worden in het 'schema rechterlijke machtiging bij jongeren met een lvb' en het 'schema voorwaardelijke machtiging bij jongeren met een lvb.