Wet zorg en dwang voor cliëntenraden

Deze brochure gaat in op wat de Wet zorg en dwang voor de cliëntenraden betekent. De handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.