Besluit zorg en dwang

Op 5 juni 2019 is het Besluit zorg en dwang gepubliceerd. Dit Besluit regelt onder andere de ambulante onvrijwillige zorg