Handreiking Regio overleg

Deze handreiking is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie. Dit is een conceptversie en is een uitgangspunt voor informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen over dit document kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl.