Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 2024

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntenvertrouwenspersonen zijn er ook voor vertegenwoordigers. 

Steeds meer mensen maken gebruik van deze gratis dienstverlening. De vier aanbieders van het vertrouwenswerk, Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem presenteren online het jaarverslag 2023 op hun gezamenlijke website.