Wijziging regelgeving over analyse gedwongen zorg

De Wvggz en de Wzd bepalen dat zorgaanbieders verplicht zijn om een analyse te maken over gedwongen zorg die is toegepast. Zorgaanbieders kunnen deze analyse gebruiken om te leren van ervaringen met gedwongen zorg en het ontwikkelen van beleid om gedwongen zorg te voorkomen. De analyse dient tevens aan de IGJ te worden verstrekt. De eisen aan de inhoud van de analyse staan beschreven in de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) en de Regeling zorg en dwang (Rzd).

Op 2 september 2023 zijn deze regelingen gewijzigd. De wijzigingen houden onder andere in dat de analyse minder vaak hoeft te worden opgestuurd. Daarnaast zijn de eisen aan de analyse minder gedetailleerd. De exacte wijzigingen kunt u hier raadplegen.

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023, zodat duidelijk is dat de eisen voor het hele kalenderjaar 2023 gelden en er geen halfjaarlijkse analyse over 2023 hoeft te worden aangeleverd.