Leren van elkaar: Bijeenkomsten en informatie over de Wet zorg en dwang

Het coördinerend team Wet zorg en dwang heeft vanaf 2021 tot en met eind 2022 zorgaanbieders geholpen met de implementatie van de Wet zorg en dwang. Zo hebben zij instellingen geholpen bij bewustwording, juridisch advies en geholpen bij het maken van samenwerkingsafspraken. Het is belangrijk dat de Wet zorg en dwang levend blijft in organisaties. Daarom is de website met veel handige informatie is nog wel beschikbaar, ook al is het coördinerend team niet meer actief. Zie hiervoor www.coordinerendwzd.nl.

Daarnaast organiseert Significant Public (het bureau dat het coördinerend team Wzd uitvoerde) komende tijd een paar digitale Wzd-inloop momenten. Hier kunnen zorgaanbieders gratis aan deelnemen en vragen stellen aan de Wzd-deskundigen van Significant Public. Deze vinden plaats op:

  • Woensdag 26 juli van 15.00 tot 15.45;
  • Donderdag 24 augustus van 14.00 tot 14.45;
  • Maandag 4 september van 15.00 tot 15.45.

U kunt uw belangstelling voor deze bijeenkomsten kenbaar maken door een mail te sturen naar wzd@significant.nl.