Advies veldpartijen ‘van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ overhandigd aan minister Helder

Op 16 mei heeft minister Helder het advies ‘van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ in ontvangst genomen. Dit advies is begin dit jaar opgesteld door een brede coalitie van 17 veldpartijen* uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg die bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang betrokken zijn. Wouter van Soest (ActiZ) overhandigde het advies namens de partijen tijdens een bestuurlijk overleg over de uitvoering van de Wzd.

Het advies bevat gemeenschappelijke uitgangspunten als ook voorstellen om de besluitvorming over onvrijwillige zorg te flexibiliseren en de positie van cliënten en naasten te versterken. Minister Helder gaf aan erg blij te zijn met de wijze waarop het advies tot stand is gekomen. Zij heeft aangegeven dat zij het advies zal gebruiken bij de uitwerking van een komende wetswijziging. Deze wetswijziging wordt naar verwachting medio 2024 naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd.

Het advies vind je op de websites van betrokken veldpartijen, bijvoorbeeld op de website van het LOC

Overhandiging advies van stappenplan naar maatwerk in dialoog

*LOC, Ieder(in), LSR, KansPlus, Alzheimer Nederland, Verenso, NVAVG, V&VN, NVO, NIP, ActiZ, VGN, Zorgthuisnl, Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ, SPOT en SOLO Partners.