Beleidsreactie op eindrapport wetsevaluatie Wvggz en Wzd aan Tweede en Eerste Kamer verzonden

Op 13 maart heeft minister Helder haar beleidsreactie op het eindrapport van de wetsevaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. In de beleidsreactie schetst de minister een aantal leidende principes voor een voor te stellen aanpassing van de Wvggz en Wzd. Die leidende principes bestaan uit: terug naar de kern, van regels naar principes, begrijpelijkheid, meer tijd voor zorgverlening en meer synergie tussen beide wetten. Daarnaast beschrijft de minister de door haar beoogde richting op de belangrijkste onderdelen van beide wetten. U kunt de beleidsreactie vinden via deze link.

De aanpassingen zijn nodig om mensen die met gedwongen zorg te maken krijgen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk goede rechtsbescherming te bieden – het belangrijkste doel van de wetten. Daarbij zijn deze wetten van belang om belangrijke doelstellingen te bereiken die te maken hebben met het terugdringen van gedwongen zorg én het vergroten van eigen regie van de mensen die, om wat voor reden ook, gedwongen zorg nodig hebben.

De conclusies uit de wetsevaluatie zijn stevig en de minister gaat voortvarend aan de slag om de aanbevelingen om te zetten in betere wetgeving. De minister is voornemens in de eerste helft van 2024 een conceptwetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.