Jaarverslag vertrouwenswerk Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Steeds meer cliënten maken gebruik van deze dienstverlening. De vier aanbieders van het vertrouwenswerk, Adviespunt Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem presenteren hun jaarverslag 2021, deze vindt u hier