Internetconsultatie Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Op 21 december 2021 is de internetconsultatie gestart van de wijziging van het Besluit psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Door dit besluit wordt het voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek en autismespectrumstoornissen mogelijk om, indien aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, onder het Wzd-regime te vallen.

De internetconsultatie is bedoeld om het voorstel openbaar te maken en om reacties te verzamelen die bijdragen aan de verbetering van het voorstel.

Het is mogelijk om uiterlijk tot 1 februari 2022, 23.59 uur te reageren op het ontwerpbesluit via onderstaande website:

Link naar internetconsultatie