Eerste fase wetsevaluatie Wvggz en Wzd

De eerste fase van de wetsevaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz) als de Wet zorg en dwang (Wzd), ingevoerd per januari 2020, is afgerond. U kunt de wetsevaluatie vinden via deze link. Net als de eerste fase van evaluatie van de Wet forensische zorg (Wfz), te vinden via deze link.

De Wvggz en Wzd hebben belangrijke bewegingen in gang gezet, maar zijn ook lastig toe te passen. Dat bericht ZonMw die de wetsevaluatie laat uitvoeren in een nieuwsbericht. De uitvoerbaarheid hangt samen met de inhoud van beide wetten, maar ook met de impact van de coronacrisis en knelpunten in de organisatie en bemensing van de zorg. De eerste fase van de evaluatie van beide wetten is opgeleverd en bevat 43 aanbevelingen ter verbetering. Vooruitlopend op de eindrapportage, medio 2022, gaan VWS en JenV aan de slag met het vervolg op de aanbevelingen, waarbij uiteraard de patiënten- en cliënten(organisaties) en uitvoerende partijen nauw worden betrokken.