Vervolg op de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Sinds 1 oktober 2021 is er een vervolg op de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW).
 

Zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet kunnen een aanvraag indienen.

Er kan onder andere budget aangevraagd worden voor samenwerking met andere partners in de keten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om samenwerking die nodig is om de Wet zorg en dwang goed uit te voeren.

Een penvoerder van het samenwerkingsverband kan minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 subsidie aanvragen. De activiteit moet starten tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 en worden afgerond tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

Aanvragen kunnen tussen 1 oktober 2021 en 15 november 2021 worden ingediend.

Kijk op de website van RVO voor meer informatie.