Financieringsmogelijkheden Wet zorg en dwang buiten de instelling

Met de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang bestaat er voor zorgaanbieders de mogelijkheid om ook in een ambulante setting onvrijwillige zorg toe te passen. Dit kan alleen in het uiterste geval en na het doorlopen van het stappenplan uit de Wzd

Dit vergt voor de betrokken zorgverleners een andere manier van samenwerken en gaat ook gepaard met extra tijdsinzet van verschillend professionals. De Nza doet onderzoek naar de meerkosten hiervan. 

Aanbieders die nu al aan de slag willen met de uitrol van de Wzd in een ambulante setting en daarvoor extra financiering nodig hebben kunnen mogelijk gebruik maken van de innovatie regelingen voor de Wlz of de Zvw.

Meer informatie over bekostiging van innovatie en preventie treft u aan op de website van de NZa.

De Beleidsregel innovatie zelf treft u hier aan

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de regeling wijkverpleging in 2021 en 2022 projecten op te zetten in het kader van de implementatie van de Wzd op lokaal niveau via de  Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW), let op aanvragen voor de SOW kunnen tot 30 juni 2021 worden ingediend.

Meer informatie hierover treft u aan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.