De ketenmonitor Wet verplichte ggz over het jaar 2020 is beschikbaar

De implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) wordt sinds 2016 ondersteund door een ketenprogramma waarin de partners uit de keten samenwerken. De ketenmonitor wordt door de ketenpartners gemaakt om het cijfermatig inzicht in het verloop van hun gezamenlijk handelen te vergroten bij de uitvoering van de Wvggz. 

De monitor is samengesteld op basis van de bijdragen van de Rechtspraak, de Vereniging Nederlandse gemeenten, de Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen, het Openbaar Ministerie en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Deze ketenmonitor bevat de cijfers over de maanden januari tot en met december 2020. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders aan de IGJ.

Naast de ketenmonitor is ook de regiomonitor Wvggz over 2020 beschikbaar. De regiomonitor Wvggz geeft een beeld van de uitvoering van de Wvggz op regio-niveau. Beide monitors zijn hier  te vinden.