Brief Wet zorg en dwang naar de Eerste en Tweede Kamer

Minister van Ark informeert de Eerste en Tweede Kamer over de Wet zorg en dwang.

In deze brief wordt een aantal onderwerpen die relevant zijn in het kader van de Wet zorg en dwang besproken.

Zo wordt onder andere toegelicht dat het overgangsjaar ten einde loopt, maar de implementatie van de Wzd verder vervolgd zal worden. Ook treft u hier de afspraken die gemaakt zijn over de crisiszorg aan. Deze brief vindt u hier.